#TRAN.store - KHÁCH GHÉ SHOP 1 SẢN PHẨM ĐƯỢC TÍNH GIÁ SỈ

 TAY NGẮN: Lẻ 70K/áo
Sỉ 5: 34,000₫
Sỉ 10: 33,000₫
Sỉ 50: 32,000₫
Sỉ 100: 30,000₫
Sỉ 500: 28,000₫

 TAY LỠ: Lẻ 99K/áo
Sỉ 5: 45,000₫
Sỉ 10 giá 40,000₫
Sỉ 50 giá 38,000₫
Sỉ 100 giá 36,000₫
Sỉ 500: 35,000₫

 TAY DÀI: Lẻ 120K/áo
Sỉ 5: 50,000₫
Sỉ 10: 45,000₫
Sỉ 50: 43,000₫
Sỉ 100: 41,000₫
Sỉ: giá 39,000₫

 ÁO KHOÁC: Lẻ 220k/áo
Sỉ 5: 95,000₫
Sỉ 10: 93,000₫
Sỉ 50: 91,000₫
Sỉ 100: 89,000₫
Sỉ 500: 87,000₫

 ÁO THÁI LAN: Lẻ 180K/áo
Sỉ 5: 80,000₫
Sỉ 10: 75,000₫
Sỉ 50: 72,000₫
Sỉ 100: 70,000₫
Sỉ 500: 67,000₫

Gọi ngay SMS Liên hệ mua hàng Facebook